Úvod

Troška idealismu nezaškodí…

Metodiky vývoje SW

 • vždy: zadání ⇒ analýza ⇒ návrh ⇒ implementace ⇒ testování ⇒ nasazení ⇒ údržba
 • délka trvání jednotlivých kroků?
 • celá řada přístupů v organizaci kroků
 • metodika by se vždy měla přizpůsobovat konkrétním podmínkám
  • nejedná se o normu a absolutní pravdu
  • soubor vhodných doporučení

Metodiky vývoje SW

 • dva základní typy SW (z pohledu vývoje):
  • „krabicový“ - poskytovaný as is, bez nároku na změnu (krabice × služba)
  • na míru - přizpůsobovaný požadavkům zákazníka (customizace) nebo kompletně na míru
 • enterprise vs. startup

„Klasické“ Metodiky

 • Kroky:
  • sběr požadavků, specifikace zadání
  • analýza požadavků
  • návrh řešení, architektury, výběr technologie
  • vývoj, programování
  • testování
  • nasazení
  • reklamace … ?
 • Klasické != Staré

„Agilní“ Metodiky

 • Výchozí předpoklad:
  • Rezignujeme na fázi specifikace zadání.
  • Zákazník není přesně schopen specifikovat co potřebuje, protože:
   • jeho potřeby se neustále mění,
   • sám neví jakým způsobem řešit svoje problémy.
 • Rezignace na zadání = chaos a ☠
 • Agilní metodika ≈ Dobře organizovaný chaos
  • Neorganizovaný chaos = ☠
 • Přenesení zodpovědnosti × Micromanagement

Hlavní zásady

 • Navrhují a implementují se pouze aktuálně požadované funkce.
 • Nevytváří se něco, co možná někdy někdo bude potřebovat.
 • Místo křížového výslechu zákazníka se preferuje rychlé vytvoření prototypu.
 • Refactoring, refactoring, refactoring, refactoring, …
  • Vyžaduje automatizované testování
 • Všechny požadavky od zákazníka se sbírají a zaznamenávají.
 • Vedoucí projektu ve spolupráci se zákazníkem přiděluje požadavkům prioritu.

Hlavní zásady

 • Komunikace:
  • intenzivní,
  • placatá struktura,
  • časté schůzky, práce ve skupinách,
  • meeting, briefing, brainstorming, já jsem king …

Hlavní zásady

 • Flexibilita
  • Vývojový tým musí být schopen reagovat na stále měnící se požadavky zákazníka.
  • Vývojový tým musí být schopen flexibilně měnit strukturu/architekturu aplikace.
  • Zákazník musí být schopen přijmout měnící se termín dodání požadovaných funkcí.
  • Vývojový tým musí být schopen dělat to, co chce zákazník a vzdát se toho, co chce vývojový tým.
  • Vývojáři nesmí být líto „zahodit“ svou práci.

Flexibilita

 • Nejznámější:
  • Extrémní programování
  • SCRUM
  • Kanban
 • Další:
  • Test driven development
  • Crystal
  • Adaptive software development
 • Z velké části jsou to variace na totéž téma.

Vlastnosti

 • AM vedou k rychlejšímu dodání nejnutnějších funkcí.
 • Celkový čas realizace projektu bývá spíše delší (vzhledem k mnoha změnám).
 • Zákazník je ale spokojenější, protože může nejnutnější funkce používat rychleji.
 • AM jsou vhodnější pro menší projekty a menší skupiny lidí.
 • AM jsou o něco vhodnější pro SW na míru.

Vlastnosti

 • Na velmi velké projekty (stovky vývojářů, roky vývoje) jsou naprosto nevhodné.
 • Příliš málo organizované a příliš chaotické.
 • Na některé projekty nelze použít vůbec – komplexní systémy, kde nelze vyžadovat zpětnou vazbu od zákazníka (např. jádro OS).
 • Vyžadují spolupráci od zákazníka.
 • Vyžadují spolupráci zaměstnanců (softskills), aktivní účast na projektu.

Pokračování

Konec idealismu, zpět k realitě

Bastardní Metodiky

 • sběr požadavků od zákazníka
 • stanovení priorit vedoucím projektu
 • analýza požadavků a návrh nejjednoduššího řešení (není čas na refactoring)
 • implementace některých požadavků s nejvyšší prioritou skoro podle požadavků zákazníka
 • refactoring kvůli realizaci požadavků s nižší prioritou
 • pevný termín předání
 • předání zákazníkovi buď lehce otestované hodně po termínu, nebo neotestované skoro v termínu
 • reklamace – skoro zaplacení – soud – exekuce - ☠

Bastardní Argumenty

 • Na to není čas
 • Dokumentaci uděláme později, protože zdržuje.
 • Testy spustíme až nakonec.
 • Dokumentaci uděláme až to bude hotové.
 • Testy doděláme až to bude hotové, aby se nemusely pořád přepisovat.
 • Začneme to implementovat hned, jak přijde specifikace od zákazníka.
 • Zákazník chce X, ale uděláme Y, protože to je lepší/rychlejší/jednodušší.
 • To si nemusím psát, to vím/si pamatuji.

Bastardní Argumenty cont.

 • Potřebujeme software X, abychom mohli vývoj organizovat.
 • To si uděláme sami (líp, levněji, rychleji).
 • Uděláme X, to se budou jednou hodit.
 • Když už se to mění, tak uděláme XY.
 • Uděláme to takhle, dořeší se to potom.
 • Když už je to napsaný, tak to tak necháme.

AMP

Jak se nesklouznout k bastardním metodikám.

AMP

 • teoreticky jsou agilní metodiky jednoduché
  • horší je to s jejich dodržováním
  • je snadné minout princip a sklouznout k formě (5 min)
 • zkusíme experimentovat a vyvinout kousek nějakého existujícího SW
  • každý bude dělat něco a dohromady to bude stát za to
 • SCRUM metodika
  • cílem je vyzkoušet agilní postupy v praxi
  • jsou velmi užitečné i mimo agilní vývoj

AMP Co

 • Aplikace Task Manager
  • Task Management – plánování úkolů, sledování dokončenosti, plánování projektu
  • Další drobné funkce – sledování emailů, grafy
  • Brněnská firma IT Park
  • PHP + MySQL
 • Aktivní účast na projektu.
 • Možnost vykonání povinné praxe
  • Magisterská – 150 hodin
  • Sledování hodin (nahlásit předem)

AMP Jak

 • Cvičení, Přednášky
 • Daily standup
 • Sprint
 • Úkoly
 • Slack
 • TimeTracking

AMP

 • do čtvrtka dopoledne (27. 9. 2018) poslat strukturovaný odborný životopis
  • vynechte osobní údaje
  • čím můžete přispět k řešení projektu
  • jakou funkci můžete/chcete zastávat
   • teamleader
   • vývoj
   • testování
   • překlad/dokumentace
   • ostatní?
  • Zašlete na jiri.lysek@mendelu.cz
 • Aktivovat účty ve Slacku a BitBucketu